Hotline: 0276 36 36 36 36

Bảng giá

Giá Xe 7 Chỗ

Giá Xe 7 Chỗ

Ngày đăng: 13/10/2020 12:58 PM

Giá 7 chỗ 17.500đ/ 30 km đầu tiên Km 31 giá 15.700đ
Giá Xe 4 Chỗ

Giá Xe 4 Chỗ

Ngày đăng: 13/10/2020 12:58 PM

Giá 4 chỗ 15.500đ / 30 km đầu tiên Km thứ 31 giá 12.500 đ
Hotline
Hotline